Jádro staženo/aktualizováno: 14817x | Běží na  870 doménách | 904 modulů k dispozici
Download
  • Home
  • Download
  • Hidden
  • Your Modules
  • Common Modules
  • Delivery
  • Accounting
  • Payments
  • Warehouse
  • Catalogue Item Extensions
  • Customer Services
  • Other
  • Multi Currency
  • Search Engines
  • Modules
  • Module Extensions
  • Development
  • Database
  • Graphics
  • Effects
  • Extern libraries
  • Security
  • Text
  • Date and time
  • Social Networking
  • Geografie
  • Komunikace
  • Rozšíření komponent
  • Ostatní
  • Files
  • Administration
  • Authorization
  • Development Tools
  • Languages
  • Zabezpečení
  • Vzhled
  • Other
  • System
  • Docs
  • News
  • Home

    Market

  • Hidden
  • Your Modules
  • Common Modules
  • Delivery
  • Accounting
  • Payments
  • Warehouse
  • Catalogue Item Extensions
  • Customer Services
  • Other
  • Multi Currency
  • Search Engines
  • Modules
  • Module Extensions
  • Development
  • Database
  • Graphics
  • Effects
  • Extern libraries
  • Security
  • Text
  • Date and time
  • Social Networking
  • Geografie
  • Komunikace
  • Rozšíření komponent
  • Ostatní
  • Files
  • Administration
  • Authorization
  • Development Tools
  • Languages
  • Zabezpečení
  • Vzhled
  • Other
  • System
  • Movies

    Version: 2.0.15
    Databáze filmů a základních vlastností
    Required Modules: Currencies

    AdminAdvancedFilter

    Version: 2.0.5

    AdminGoogleMapEdit

    Version: 2.0.3
    Required Modules: GoogleMapEdit

    FoodDailyMenuImage

    Version: 2.0.0
    Required Modules: Daily Menu

    TinyMCE

    Version: 5.0.0.16

    Menu

    Version: 2.0.6

    FacebookPage

    Version: 2.0.9
    Required Modules: FacebookSDK

    TextTransform

    Version: 2.0.3
    Objekt, který umožňuje transformovat zadaný text. K dispozici je převod na všech písmen na velká písmena, malá písmena nebo první velké písmeno na začátku věty

    GoogleMapEdit

    Version: 2.0.0
    Required Modules: Google Maps

    ShopOrderPreviousOrdersInfo

    Version: 2.0.11
    Přidá k objednávkám pole obsahující informace o předchozích objednávkách zákazníka. Zákazník nemusí být registrován, je identifikován pomocí e-mailu. Zobrazuje se počet předchozích objednávek, suma...
    Required Modules: Shop

    Partners

    Version: 2.0.3

    PartnerGroups

    Version: 2.0.2
    Required Modules: Partners

    ShopGoogleStructuredData

    Version: 2.0.3
    Required Modules: Shop

    FacebookChat

    Version: 2.0.5
    Required Modules: FacebookSDK

    PHPWord

    Version: 2.0.0
    Required Modules: PHPOffice

    PHPOffice

    Version: 2.0.0

    MediaPlayer

    Version: 2.0.3
    Komponenta umožňující přehrávat audio a video za pomocí HTML 5 nebo alternativně pomocí Flash pluginu pro starší prohlížeče

    PhoneEdit

    Version: 2.0.11
    Komponenta umožňující zadávat telefonní číslo s mezinárodní předvolbou za pomocí volby státu z rozbalovací nabídky

    CLI

    Version: 2.0.1
    Pages:  First Prior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +20 Next Last 
    Page 17 of 45