Jádro staženo/aktualizováno: 15794x | Běží na  1039 doménách | 1008 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Administration

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • AdminUserGroupsTableFields

  Version: 2.0.1
  Umožní u uživatelských skupin administrace zvolit, která pole jednotlivých tabulek může administrátor zařazený to této uživatelské skupiny vidět
  Required Modules: AdminUserGroups

  Expand Field Description below the Component

  Version: 2.0.4
  Zobrazí popis pole přímo jako text pod komponentou. Popis je tak ihned viditelný oproti výchozímu stavu, kdy se zobrazí popis po najetí myší na název pole.

  SaveAndEditNext

  Version: 2.0.5
  Pro urychlení editace záznamů jednoho po druhém přidá možnost uložit stávající záznam a zobrazit k editaci záznam následující nebo předchozí

  Most Recently Used List for Admin Column Filters

  Version: 2.0.7
  Zapamatuje si u každé filtrace naposledy použité hodnoty a ty pak nabízí nahoře v nabídce před ostatními položkami běžné filtrace.

  ImportTreeXML

  Version: 2.0.1
  Import záznamů ze souboru s možností přiřazení importovaných polí do tabulky databáze

  AdminMainDomain

  Version: 2.0.1
  Přesměruje administrátory na zadanou hlavní doménu. Vhodné tam, kde na jeden projekt směruje více domén současně a je žádoucí, aby administrátoři pracovali pod jednou doménou.

  Sample of Html Elements Format

  Version: 2.0.0
  Textová stránka pro administrátory, na které jsou zobrazeny různé HTML elementy od nadpisů přes odstavce až po odkazy, aby bylo vidět, jak jsou za pomocí CSS nastylované.

  Module Permissions

  Version: 2.0.0
  Umožňuje vývojáři nastavit, která uživatelská skupina bude mít přistup k určitým modulům. Vhodné tam, kde chce vývojář modul použít, ale nechce jej zpřístupnit nikomu jinému.

  Import Files

  Version: 2.0.6
  Umožňuje importovat současně více souborů a přiřadit je do určitého pole, každý k nově vytvořenému záznamu

  AdminGridMaxRowHeight

  Version: 2.0.0
  Všem řádkům v přehledu záznamů v administraci nastaví maximální výšku. Tyto řádky lze následně kliknutím rozbalit. Výrazně to zpřehlední zobrazení záznamů, které v přehledu zobrazují velké množství...

  AdminAuthLoginRemember

  Version: 2.0.0
  Umožní zaškrtnout volbu zapamatovat si přihlášení v přihlašovací obrazovce administrace

  AdminAJAXTabSheet

  Version: 2.0.0
  Umožní načíst obsah záložek v administraci až po jejich otevření za pomocí metody AJAX. Urychlí to načítání stránek administrace tam, kde je velké množství položek.

  HtmlAreaLoremIpsum

  Version: 2.0.0
  Required Modules: LoremIpsum
  Pages:  First Prior 1 2 3 
  Page 3 of 3