Jádro staženo/aktualizováno: 14893x | Běží na  877 doménách | 914 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components » Ostatní

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • MaterialDesign

  Version: 1.3.0.0

  MenickaCz

  Version: 2.0.0

  VIES

  Version: 2.0.7
  Objekt umožňující kontrolovat platnost daňového identifikačního čísla pro účely DPH v rámci Evropské unie.

  MobileBrowser

  Version: 2.0.8
  Objekt umožňující detekci mobilního zařízení a jeho prohlížeče

  IBAN

  Version: 2.0.0
  Objekt pro validaci mezinárodních bankovních čísel účtů IBAN

  WebDispecinkAPI

  Version: 2.0.0

  FilterComponent

  Version: 2.0.3
  Komponenta pro snadnou filtraci pomocí polí tabulek

  Payment

  Version: 2.0.5
  Základní objekt, ze kterého jsou odvozeny všechny objekty starající se o online a offline platby

  StickPanel

  Version: 2.0.10
  Rozšíření objektu Panel, které mu umožní přilepit na všechny 4 strany prohlížeče tak, že bude stále viditelný na daném místě

  GoogleRichSnippets

  Version: 2.0.1
  Komponenta, která umožní vkládat do stránek strukturovaná data dle specifikace Google Rich Snippets.

  Slider

  Version: 2.0.4
  Komponenta umožňující zadat hodnotu za pomocí posuvníku s předem definovaným rozsahem

  GTIN

  Version: 2.0.1
  Object umožňující kontrolu validity EAN, UPC další kódů

  DeviceInfoIcons

  Version: 2.0.5
  Komponenta umožňující v zobrazit informace za pomocí ikonek
  Required Modules: InfoIcons

  CSFD

  Version: 2.0.1
  Objekt umožňující získat ze stránek www.csfd.cz informace o filmech

  TCPDF

  Version: 2.0.1
  Objekt pro tvorbu PDF souborů

  MobileRedirect

  Version: 2.0.2
  Detekuje mobilní zařízení a přesměruje jej na mobilní verzi stránek
  Required Modules: MobileBrowser

  CurrencyConversion

  Version: 2.0.4
  Komponenta umožňující pomocí aktuálního kurzu konvertovat částky mezi různými měnami. Zdroje, ze kterých jsou získávána data, je nutno nainstalovat jako samostatné pluginy.

  StatsCommon

  Version: 2.0.1
  Základní třída společná všem modulům statistik

  MRU (Most Recently Used) List Manager

  Version: 2.0.0
  Objekt s vlastní databází umožňující práci se seznamy nejvíce používaných položek.

  Delivery

  Version: 2.0.1
  Základní komponenta, ze které jsou odvozeny všechny komponenty obsluhující služby dopravců
  Pages:  First Prior 1 2 3 Next Last 
  Page 2 of 3