Jádro staženo/aktualizováno: 15826x | Běží na  1044 doménách | 1010 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components » Text

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Emoticons

  Version: 2.0.1

  LoremIpsum

  Version: 2.0.2
  Objekt umožňující ve skriptech generovat standardní pseudo-latinský text sloužící běžně jako demonstrativní výplňový text při vytváření stránek před jejich naplněním reálným obsahem. Text Lorem Ips...

  MPDF

  Version: 8.0.13.1
  Objekt pro tvorbu PDF souborů
  Required Modules: Psr/LogMyriadProFont

  TinyMCE

  Version: 5.0.0.16

  TextTransform

  Version: 2.0.3
  Objekt, který umožňuje transformovat zadaný text. K dispozici je převod na všech písmen na velká písmena, malá písmena nebo první velké písmeno na začátku věty

  GoogleTranslator

  Version: 2.0.9
  Objekt, který umožňuje v PHP skriptech překládat texty za pomocí překladače od Google.

  FixedSizeCharContent

  Version: 2.0.0
  Umožní omezit obsah znaků uvnitř komponenty na maximální počet znaků s volbou zobrazení přetékajícího obsahu na novém řádku. Vhodné například tam, kde se emuluje historické zobrazení s neproporciál...

  AlphabetFilter

  Version: 2.0.5
  Komponenta a speciální filtr umožňující filtraci dle abecedy počátečních písmen zadaného pole

  FontZoomButtons

  Version: 2.0.2
  Umožní vložit tlačítka, která umí zvětšovat a změnšovat velikost písma v definovaných elementech

  SpellCheck

  Version: 2.0.0
  Objekt, který umí kontrolovat pravopis v případě, že je tato funkce na serveru k dispozici
  Pages:  1 
  Page 1 of 1