Jádro staženo/aktualizováno: 14631x | Běží na  832 doménách | 891 modulů k dispozici
Download
  • Home
  • Download
  • Hidden
  • Your Modules
  • Common Modules
  • Delivery
  • Accounting
  • Payments
  • Warehouse
  • Catalogue Item Extensions
  • Customer Services
  • Other
  • Multi Currency
  • Search Engines
  • Modules
  • Module Extensions
  • Development
  • Database
  • Graphics
  • Effects
  • Extern libraries
  • Security
  • Text
  • Date and time
  • Social Networking
  • Geografie
  • Komunikace
  • Rozšíření komponent
  • Ostatní
  • Files
  • Administration
  • Authorization
  • Development Tools
  • Languages
  • Zabezpečení
  • Vzhled
  • Other
  • System
  • Docs
  • News
  • Home » Market » Components » Rozšíření komponent

    Market

  • Hidden
  • Your Modules
  • Common Modules
  • Delivery
  • Accounting
  • Payments
  • Warehouse
  • Catalogue Item Extensions
  • Customer Services
  • Other
  • Multi Currency
  • Search Engines
  • Modules
  • Module Extensions
  • Development
  • Database
  • Graphics
  • Effects
  • Extern libraries
  • Security
  • Text
  • Date and time
  • Social Networking
  • Geografie
  • Komunikace
  • Rozšíření komponent
  • Ostatní
  • Files
  • Administration
  • Authorization
  • Development Tools
  • Languages
  • Zabezpečení
  • Vzhled
  • Other
  • System
  • HtmlAreaImportExternResources

    Version: 2.0.11
    Umožní v editoru HtmlArea automaticky najít a stáhnout obrázky a soubory, které jsou nalinkovány z externích webů. Lze dobře využít pro případy převodu stránek z jiných redakčních systémů.

    MailEmbeddedImages

    Version: 2.0.5
    Před odesláním e-mailu najde v tělu všechny obrázky a připojí je jako neviditelnou přílohu do samotné zprávy. Obrázky jsou pak zobrazeny ihned a bez nutnosti stáhnout si obrázky manuálně. Většina e...

    PrefixPostfixComponent

    Version: 2.0.11
    Rozšíří komponenty TextEdit a od nich odvozené o možnost vlastních komponent umožňujích výběr prefixů a postfixů.

    RangeCalendar

    Version: 2.0.6
    Rozšiřuje komponentu Calendar o možnost zvolit rozsah více datumů

    I25BarcodeImagePlugin

    Version: 2.0.1
    Plugin formátu čárového kódu pro komponentu čárový kód
    Required Modules: BarcodeImage

    Remember Component Values

    Version: 2.0.6
    Umožní nastavit komponentám, aby si pamatovaly svou hodnotu

    ImageEditTransform

    Version: 2.0.0
    Pomocí kontextové nabídky umožňuje upravovat obrázky přímo v komponentách odvozených od ImageEdit. Transformace jsou dostupné v závislosti na nainstalovaných modulech.

    Advanced row selection for Grid component

    Version: 2.0.6
    Rozšiřuje komponentu Grid a všechny komponenty z ní odvozené o možnost rychlým způsobem vybírat více řádků současně. Stačí kliknutím označit první řádek výběru, stisknout podržet klávesu SHIFT a kl...

    Drag & Drop row mouse move for Grid component

    Version: 2.0.7
    Rozšiřuje komponentu Grid a všechny odvozené komponenty o možnost přetahovat metodou Drag & Drop pozice jednotlivých řádků za pomocí myši

    CNBCurrencyConversion

    Version: 2.0.1
    Plugin do modulu konverze měn umožňující načítat data z daného zdroje
    Required Modules: CurrencyConversion

    CodeAreaImportExternResources

    Version: 2.0.1
    Umožní v editoru CodeArea automaticky najít a stáhnout obrázky a soubory, které jsou nalinkovány z externích webů. Lze dobře využít pro případy převodu stránek z jiných redakčních systémů.

    DisplayFullDisplayTypeComboBox

    Version: 2.0.1
    Rozšíří volby pole Zobrazení (displayType) o volbu Zobrazit pouze detail. Tyto záznamy se zobrazí pouze v detailu, pro přehledy záznamů budou skryté. Ideální pro zobrazení záznamů, ke kterým má mít...

    Display to administrator only for display type combobox

    Version: 2.0.6
    Rozšíří volby pole Zobrazení (displayType) o volbu Zobrazit pouze adminitrátorovi. Tyto záznamy se zobrazí pouze těm, kteří jsou přihlášení do administrace.

    Counter for TextEdit and TextArea

    Version: 2.0.3
    Přidá do komponent možnost zobrazit počítadlo znaků, slov, vět a souvětí.

    HtmlAreaYouTube

    Version: 2.0.1
    Jednoduché vkládání YoutTube videa pro editor HtmlArea za pomocí URL.
    Required Modules: YouTubeEdit

    MailHtmlCompatibility

    Version: 2.0.2
    Upraví HTML kód pro e-maily tak, aby se co nejvěrněji zobrazily v e-mailových klientech, které špatně interpretují CSS. Jedním z hlavních příkladů je především Microsoft Outlook 2007 a pozdější ver...
    Required Modules: CSSToInlineStyle

    TextAreaAutoHeight

    Version: 2.0.1
    Umožní automaticky roztahovat výšku komponenty TextArea v závislosti na výšce obsahu tak, aby byl text vždy plně viditelný bez nutnosti použít posuvník

    Cleanup of Source Code Pasted from Microsoft Office

    Version: 2.0.5
    Rozšíření pro HtmlArea umožňující vyčistit a správně zkonvertovat kód, který je vložen z Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, ...). V nastavení projektu je možné určit, zda se má kód čistit a...

    Insert Pictures from Clipboard for HTMLArea

    Version: 2.0.2
    Umožní vložít obrázek do kódu přímo ze schránky. Obrázek je zaslán v binárním formátu a po uložení záznamu je převeden na klasický obrázek, uložen na disk a nahrazen běžným img tagem.
    Required Modules: Clipboard

    HtmlAreaCustomClearFormat

    Version: 2.0.1
    Přidá možnost definovat za pomocí JavaScriptu vlastní metody vyčištění kódu v HtmlArea. Hodí se například při převodech obsahu z jiných webů za pomocí schránky, kde lze vyčistit některé nehodící se...
    Pages:  1 2 Next Last 
    Page 1 of 2