Jádro staženo/aktualizováno: 15519x | Běží na  1003 doménách | 993 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Disposable E-mails

  Version: 2.0.0
  Databáze a komponenta, která umí odhalit jednorázové e-maily. Tyto e-maily existují pouze dočasně a lidé je využívají například k registracím, kde jsou e-maily vyžadované.

  Delivery

  Version: 2.0.1
  Základní komponenta, ze které jsou odvozeny všechny komponenty obsluhující služby dopravců

  ConvertMultiLanguageFields

  Version: 2.0.1
  Skript pro procesy, který vývojáři ulehčuje konverzi polí na multijazyčné a zpět

  ColorBoxImageContentEffect

  Version: 1.4.33.2
  Efekt zobrazující obrázky formou LightBox ve vlastním okně nad stránkami s možností přechodu mezi obrázky
  Required Modules: LightBoxImageContentEffect

  Clear Unused Temp Files

  Version: 2.0.0
  V pravidelných intervalech za pomocí časového skriptu maže staré nepotřebné dočasné soubory
  Required Modules: Timer Scripts

  ChatSoundNotify

  Version: 2.0.2
  Balík několika zvukových souborů pro upozornění na novou zprávu s možností výběru v nastavení projektu
  Required Modules: ChatMediaPlayer

  BrowserHistory

  Version: 2.0.2
  Javascriptový objekt umožňující jednoduchou formou přistupovat k historii zobrazených stránek

  Antivirus

  Version: 2.0.1
  Pravidelná kontrola diskového prostoru stránek před skripty obsahujícími nepůvodní škodlivý kód. Tyto skripty se sem mohou dostat přes slabě zabezpečený FTP server, nebo přes vlastní formuláře, kte...
  Required Modules: Timer Scripts

  AdminGridMaxRowHeight

  Version: 2.0.0
  Všem řádkům v přehledu záznamů v administraci nastaví maximální výšku. Tyto řádky lze následně kliknutím rozbalit. Výrazně to zpřehlední zobrazení záznamů, které v přehledu zobrazují velké množství...

  AdminAuthLoginRemember

  Version: 2.0.0
  Umožní zaškrtnout volbu zapamatovat si přihlášení v přihlašovací obrazovce administrace

  AdminAJAXTabSheet

  Version: 2.0.0
  Umožní načíst obsah záložek v administraci až po jejich otevření za pomocí metody AJAX. Urychlí to načítání stránek administrace tam, kde je velké množství položek.

  SimplexityFileTypeIcons

  Version: 2.0.0

  HtmlAreaLoremIpsum

  Version: 2.0.0
  Required Modules: LoremIpsum

  WindowsFileTypeIcons

  Version: 2.0.0

  Clipboard

  Version: 2.0.1

  ImageResize

  Version: 2.0.0
  Objekt umožňuje změnit velikost obrázku
  Pages:  First Prior -20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
  Page 49 of 49