Jádro staženo/aktualizováno: 15824x | Běží na  1044 doménách | 1010 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components » Graphics

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • ImageBorder

  Version: 2.0.1

  ImageText

  Version: 2.0.11
  Umožní vložit text do obrázku při práci s komponentou Image

  TextImage

  Version: 2.0.5
  Komponenta, která generuje texty za pomocí fontů TTF do transparentního obrázku PNG. Lze ji tak použít tam, kde je potřeba zobrazit speciální nestandardní písma, která nejsou na klientských počítač...
  Required Modules: ImageTextImageAutoCrop

  ImageWatermark

  Version: 2.0.7
  Umožní vložit vodoznak do obrázku při práci s komponentou Image
  Required Modules: ImageBlend

  CropImageEdit

  Version: 2.0.25
  Komponenta umožňuje kromě běžného nahrátí obrázku i vizuálně stanovit jeho výřez. Veškeré další úpravy nad tímto obrázkem jsou prováděny již nad tímto generovaným výřezem.

  Html2Image

  Version: 2.0.2

  BarcodeImage

  Version: 2.0.4
  Komponenta, která generuje čárové kódy

  CountryImage

  Version: 2.0.5
  Required Modules: Countries

  GoogleCharts

  Version: 2.0.10
  Sada komponent umožňujících jednoduše vkládat grafy za pomocí knihovny Google Charts
  Required Modules: JQuery

  QRPaymentCode

  Version: 2.0.2
  Objekt, který umí generovat QR platby ve formě obrázku
  Required Modules: QRCode

  FileContentImage

  Version: 2.0.1

  ImageAutoCrop

  Version: 2.0.4
  Umožní automaticky provést výřez obrázku na základě barvy pozadí při práci s komponentou Image. Současně umožní automaticky určit výřez v komponentě CropImageEdit.

  ImageRotate

  Version: 2.0.2
  Umožní rotovat obrázek při práci s komponentou Image

  ImageSharpen

  Version: 2.0.1
  Umožní zaostřit obrázek při práci s komponentou Image

  ImageBlend

  Version: 2.0.1
  Umožní nastavit průhlednost obrázku při práci s komponentou Image

  ImageBlur

  Version: 2.0.4
  Umožní rozostřit obrázek při práci s komponentou Image

  MCustomScrollBar

  Version: 2.8.3.3
  Vlastní zobrazení horizontálních a vertikálních posuvníků oproti výchozímu zobrazení, které má každý prohlížeč jiné. Lze využít přednastavených stylů, nebo použít styly vlastní.
  Required Modules: JQuery

  ImageGif

  Version: 2.0.2
  Umožní pracovat s GIF obrázkem při práci s komponentou Image

  ImageAverageBackgroundColor

  Version: 2.0.2
  Rozšiřuje komponentu Image o metody umožňující zjistit průměrnou barvu pozadí za pomocí zjištění barev pixelů na okrajích obrázku. Současně umožňuje získat za pomocí metody procentuální shodu průmě...

  QRCode

  Version: 1.1.4.1
  Objekt, který umí generovat QR kódy ve formě obrázku
  Pages:  1 2 Next Last 
  Page 1 of 2