Jádro staženo/aktualizováno: 15824x | Běží na  1044 doménách | 1010 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components » Ostatní

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • BlockArea

  Version: 2.0.33

  GoogleTranslateComboBox

  Version: 2.0.3

  CGFAPI

  Version: 2.0.9
  Required Modules: SOAP

  ARES

  Version: 2.0.15
  Napojení na Administrativní registr ekonomických subjektů, umožňující získat a kontrolovat data o ekonomických subjektech v České Republice.
  Required Modules: Business register

  PhoneEdit

  Version: 2.0.18
  Komponenta umožňující zadávat telefonní číslo s mezinárodní předvolbou za pomocí volby státu z rozbalovací nabídky

  VIES

  Version: 2.0.10
  Objekt umožňující kontrolovat platnost daňového identifikačního čísla pro účely DPH v rámci Evropské unie.

  EUVatRates

  Version: 2.0.0

  Payment

  Version: 2.0.6
  Základní objekt, ze kterého jsou odvozeny všechny objekty starající se o online a offline platby

  GoogleRichSnippets

  Version: 2.0.2
  Komponenta, která umožní vkládat do stránek strukturovaná data dle specifikace Google Rich Snippets.

  FilterLookupComboBox

  Version: 2.0.6
  Komponenta umožňující vyhledávání v hodnotách rozbalovací nabídky. Je to ideální tam, kde je potřeba vybrat hodnotu z velkého množství položek.

  Knapsack

  Version: 2.0.3
  Objekt obsahující metody pro řešení úlohy batohu (Knapsack Problem), kdy je potřeba seskládat položky podle váhy a ceny do váhově omezeného batohu.

  InfoIcons

  Version: 2.0.7
  Komponenta umožňující v zobrazit informace za pomocí ikonek

  MarketingInfoIcons

  Version: 2.0.8
  Komponenta umožňující v zobrazit informace za pomocí ikonek
  Required Modules: InfoIcons

  RefreshPanel

  Version: 2.0.5
  Komponenta, která pravidelně pomocí AJAX aktualizuje svůj obsah

  MediaElement

  Version: 2.0.2
  Komponenta umožňující přehrávání audia a videa za pomocí JQuery knihovny. Lze vkládat samostatné přehrávače, nebo nechat převést HTML5 elementy AUDIO a VIDEO tak, aby byl přehrávač zpětně kompatibi...
  Required Modules: JQuery

  Browser Logger

  Version: 2.0.63
  Ukládá do logu načítaných URL adres i pohyby, kliknutí, doteky a posouvání obsahu uživatele, který má načtenou stránku
  Required Modules: URLLogSlider

  EmailBankTransfer

  Version: 2.0.16
  Pravidelně vybírá e-maily ze zadaného POP3 účtu a za pomocí definovaného formátu z něj získá variabilní symbol a částku, kterou následně hledá v platbách a v případě, že nalezne shodu, nastaví plat...
  Required Modules: BankTransferPOP3Timer Scripts

  RPC

  Version: 2.0.4
  Required Modules: CryptDatabase Connections

  MediaPlayer

  Version: 2.0.3
  Komponenta umožňující přehrávat audio a video za pomocí HTML 5 nebo alternativně pomocí Flash pluginu pro starší prohlížeče

  Crypt

  Version: 2.0.1
  Pages:  1 2 3 Next Last 
  Page 1 of 3