Jádro staženo/aktualizováno: 14760x | Běží na  858 doménách | 902 modulů k dispozici
Download
  • Home
  • Download
  • Hidden
  • Your Modules
  • Common Modules
  • Delivery
  • Accounting
  • Payments
  • Warehouse
  • Catalogue Item Extensions
  • Customer Services
  • Other
  • Multi Currency
  • Search Engines
  • Modules
  • Module Extensions
  • Development
  • Database
  • Graphics
  • Effects
  • Extern libraries
  • Security
  • Text
  • Date and time
  • Social Networking
  • Geografie
  • Komunikace
  • Rozšíření komponent
  • Ostatní
  • Files
  • Administration
  • Authorization
  • Development Tools
  • Languages
  • Zabezpečení
  • Vzhled
  • Other
  • System
  • Docs
  • News
  • Home » Market » Components » Text

    Market

  • Hidden
  • Your Modules
  • Common Modules
  • Delivery
  • Accounting
  • Payments
  • Warehouse
  • Catalogue Item Extensions
  • Customer Services
  • Other
  • Multi Currency
  • Search Engines
  • Modules
  • Module Extensions
  • Development
  • Database
  • Graphics
  • Effects
  • Extern libraries
  • Security
  • Text
  • Date and time
  • Social Networking
  • Geografie
  • Komunikace
  • Rozšíření komponent
  • Ostatní
  • Files
  • Administration
  • Authorization
  • Development Tools
  • Languages
  • Zabezpečení
  • Vzhled
  • Other
  • System
  • MPDF

    Version: 8.0.13.0
    Objekt pro tvorbu PDF souborů
    Required Modules: Psr/LogMyriadProFont

    TinyMCE

    Version: 5.0.0.16

    TextTransform

    Version: 2.0.3
    Objekt, který umožňuje transformovat zadaný text. K dispozici je převod na všech písmen na velká písmena, malá písmena nebo první velké písmeno na začátku věty

    GoogleTranslator

    Version: 2.0.9
    Objekt, který umožňuje v PHP skriptech překládat texty za pomocí překladače od Google.

    FixedSizeCharContent

    Version: 2.0.0
    Umožní omezit obsah znaků uvnitř komponenty na maximální počet znaků s volbou zobrazení přetékajícího obsahu na novém řádku. Vhodné například tam, kde se emuluje historické zobrazení s neproporciál...

    AlphabetFilter

    Version: 2.0.5
    Komponenta a speciální filtr umožňující filtraci dle abecedy počátečních písmen zadaného pole

    FontZoomButtons

    Version: 2.0.2
    Umožní vložit tlačítka, která umí zvětšovat a změnšovat velikost písma v definovaných elementech

    SpellCheck

    Version: 2.0.0
    Objekt, který umí kontrolovat pravopis v případě, že je tato funkce na serveru k dispozici

    LoremIpsum

    Version: 2.0.1
    Objekt umožňující ve skriptech generovat standardní pseudo-latinský text sloužící běžně jako demonstrativní výplňový text při vytváření stránek před jejich naplněním reálným obsahem. Text Lorem Ips...
    Pages:  1 
    Page 1 of 1