Jádro staženo/aktualizováno: 15490x | Běží na  989 doménách | 990 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • GoogleAuth

  Version: 2.0.30
  Required Modules: GoogleAPIClient

  FacebookAuth

  Version: 2.0.23
  Required Modules: FacebookSDKSignup

  Google Maps

  Version: 2.0.38
  Komponenty, pomocí kterých lze jednoduše a rychle vkládat do stránek Google mapy, značky a informační okna.

  ImageText

  Version: 2.0.9
  Umožní vložit text do obrázku při práci s komponentou Image

  TextImage

  Version: 2.0.5
  Komponenta, která generuje texty za pomocí fontů TTF do transparentního obrázku PNG. Lze ji tak použít tam, kde je potřeba zobrazit speciální nestandardní písma, která nejsou na klientských počítač...
  Required Modules: ImageTextImageAutoCrop

  ImageWatermark

  Version: 2.0.7
  Umožní vložit vodoznak do obrázku při práci s komponentou Image
  Required Modules: ImageBlend

  PhoneEdit

  Version: 2.0.12
  Komponenta umožňující zadávat telefonní číslo s mezinárodní předvolbou za pomocí volby státu z rozbalovací nabídky

  EmbedVideo

  Version: 2.0.2

  VIES

  Version: 2.0.10
  Objekt umožňující kontrolovat platnost daňového identifikačního čísla pro účely DPH v rámci Evropské unie.

  EUVatRates

  Version: 2.0.0

  Emoticons

  Version: 2.0.1

  Evaluation

  Version: 2.0.19
  Komponenta umožňující hodnocení za pomocí hvězdiček

  CNBCurrencyConversion

  Version: 2.0.2
  Plugin do modulu konverze měn umožňující načítat data z daného zdroje
  Required Modules: CurrencyConversion

  Payment

  Version: 2.0.6
  Základní objekt, ze kterého jsou odvozeny všechny objekty starající se o online a offline platby

  CropImageEdit

  Version: 2.0.25
  Komponenta umožňuje kromě běžného nahrátí obrázku i vizuálně stanovit jeho výřez. Veškeré další úpravy nad tímto obrázkem jsou prováděny již nad tímto generovaným výřezem.

  PrefixPostfixComponent

  Version: 2.0.14
  Rozšíří komponenty TextEdit a od nich odvozené o možnost vlastních komponent umožňujích výběr prefixů a postfixů.

  DayCalendarContent

  Version: 2.0.10
  Umožní zobrazit obsah databáze za pomocí kalendáře rozděleného po jednotlivých týdnech

  GoogleRichSnippets

  Version: 2.0.2
  Komponenta, která umožní vkládat do stránek strukturovaná data dle specifikace Google Rich Snippets.

  SmartEmailing

  Version: 2.0.2

  FilterLookupComboBox

  Version: 2.0.6
  Komponenta umožňující vyhledávání v hodnotách rozbalovací nabídky. Je to ideální tam, kde je potřeba vybrat hodnotu z velkého množství položek.
  Pages:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last 
  Page 1 of 10