Jádro staženo/aktualizováno: 12295x | Běží na  529 doménách | 745 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Administration

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • TranslationItemsGoogleTranslator

  Version: 2.0.5
  Umožní za pomocí kontextové nabídky nechat si za pomocí překladače Google přeložit jednotlivé položky překladů v různých jazycích
  Required Modules: GoogleTranslator

  TextTransformContextMenu

  Version: 2.0.1
  Přidá pro každou textovou komponentu kontextovou nabídku s možností transformovat texty z hodnoty této komponenty
  Required Modules: TextTransform

  AdminGridColumns

  Version: 2.0.14
  Umožní každému z administrátorů zvolit si, které sloupce uvidí v přehledu záznamů pro jednotlivé tabulky

  AdminIndexAdvancedSectionIcons

  Version: 2.0.7
  Umožní seskupit ikony sekcí v úvodní stránce administrace a měnit jejich velikost

  Export to XML

  Version: 2.0.10
  Skripty pro procesy umožňující export dat do univerzálního formátu XML

  Import from XML

  Version: 2.0.8
  Import záznamů ze souboru s možností přiřazení importovaných polí do tabulky databáze

  ExportFiles

  Version: 2.0.2
  Umožní exportovat zpět ze záznamů tabulek soubory a obrázky z těch polí, které umožňují nahrávání souborů.

  ExportSQL

  Version: 2.0.3
  Skript pro procesy umožňující export struktury a dat do formátu SQL

  Export to CSV

  Version: 2.0.14
  Skript pro procesy umožňující export do formátu CSV

  Export Detail Records to CSV

  Version: 2.0.6
  Skript pro procesy umožňující export detail záznamů do formátu CSV

  ExpandAdminMenu

  Version: 2.0.6
  Zmenší menu pro administrátory na jeden řádek. Menu se po najetí myší rozbalí směrem dolů. Maximalizuje pracovní plochu tam, kde menu obsahuje příliš mnoho položek.

  AdminUserGroupsTableFields

  Version: 2.0.1
  Umožní u uživatelských skupin administrace zvolit, která pole jednotlivých tabulek může administrátor zařazený to této uživatelské skupiny vidět
  Required Modules: AdminUserGroups

  Expand Field Description below the Component

  Version: 2.0.4
  Zobrazí popis pole přímo jako text pod komponentou. Popis je tak ihned viditelný oproti výchozímu stavu, kdy se zobrazí popis po najetí myší na název pole.

  AdminCustomTableContentParams

  Version: 2.0.7
  Umožní vývojářům zadat vizuálně vlastní parametry pro hlavní komponentu TableContent sloužící k zobrazení záznamů v administraci pro případy složitějších SQL dotazů nebo filtrací, které nelze prové...

  SaveAndEditNext

  Version: 2.0.5
  Pro urychlení editace záznamů jednoho po druhém přidá možnost uložit stávající záznam a zobrazit k editaci záznam následující nebo předchozí

  Most Recently Used List for Admin Column Filters

  Version: 2.0.7
  Zapamatuje si u každé filtrace naposledy použité hodnoty a ty pak nabízí nahoře v nabídce před ostatními položkami běžné filtrace.

  ImportTreeXML

  Version: 2.0.1
  Import záznamů ze souboru s možností přiřazení importovaných polí do tabulky databáze

  AdminMainDomain

  Version: 2.0.1
  Přesměruje administrátory na zadanou hlavní doménu. Vhodné tam, kde na jeden projekt směruje více domén současně a je žádoucí, aby administrátoři pracovali pod jednou doménou.

  Sample of Html Elements Format

  Version: 2.0.0
  Textová stránka pro administrátory, na které jsou zobrazeny různé HTML elementy od nadpisů přes odstavce až po odkazy, aby bylo vidět, jak jsou za pomocí CSS nastylované.

  Module Permissions

  Version: 2.0.0
  Umožňuje vývojáři nastavit, která uživatelská skupina bude mít přistup k určitým modulům. Vhodné tam, kde chce vývojář modul použít, ale nechce jej zpřístupnit nikomu jinému.
  Pages:  First Prior 1 2 3 Next Last 
  Page 2 of 3