Jádro staženo/aktualizováno: 12925x | Běží na  596 doménách | 793 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Administration

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Multirecord Operations

  Version: 2.0.31
  Umožňuje v administraci hromadně upravovat záznamy, vytvářet jejich kopie a mazat.
  Required Modules: Process Scripts

  AdminHtmlEditorComponent

  Version: 2.0.0

  AdminAdvancedFilter

  Version: 2.0.1

  DetailTableFilter

  Version: 2.0.28
  Rozšiřuje filtrace o možnost filtrovat pomocí existence záznamů filtrovaných za pomocí polí z detail tabulky

  Export Detail Records to CSV

  Version: 2.0.8
  Skript pro procesy umožňující export detail záznamů do formátu CSV

  ShopNewOrderSoundNotify

  Version: 2.0.10
  Required Modules: ShopMediaPlayer

  AdminColumnGrouping

  Version: 2.0.0
  Required Modules: Admin

  Settings for Administrators

  Version: 2.0.5
  Umožňuje zpřístupnit administrátorům vybrané položky z nastavení projektu.

  Export to XLS

  Version: 2.0.13
  Skripty pro procesy umožňující export dat do formátu Excel XLS

  AdminFilterLookupComboBox

  Version: 2.0.6
  Automaticky zobrazí v administraci všechny komponenty LookupComboBox za pomocí komponenty FilterLookupComboBox, která umožňuje vyhledávání uvnitř výběru velkého množství položek.
  Required Modules: FilterLookupComboBox

  DatabaseChangelog

  Version: 2.0.11
  Zaznamenává akce administrátorů nad vybranými tabulkami databáze

  AdminUserGroups

  Version: 2.0.17
  Uživatele v administraci lze kromě účtu vývojáře a administrátora přiřadit do vlastních skupin s právy přistupu definovanými pro jednotlivé sekce.

  AdminNotifications

  Version: 2.0.16
  Zobrazí v pravém horním rohu administrace ikonu s různými oznámeními. Lze nastavit vlastní pravidla pro generování oznámení z definovaných kontrol záznamů tabulek. Lze tak například oznamovat chybě...

  AdminGridInlineEditSource

  Version: 2.0.11
  Umožňuje za pomocí kontextové nabídky upravit zdrojové hodnoty jednotlivých polí přímo z přehledu záznamů v administraci. Není tedy nutné pro rychlé úpravy otevírat záznam k úpravě. Tato možnost je...
  Required Modules: Inline Edit in List of Records

  Inline Edit in List of Records

  Version: 2.0.16
  Umožňuje za pomocí kontextové nabídky upravit hodnoty jednotlivých polí přímo z přehledu záznamů v administraci. Není tedy nutné pro rychlé úpravy otevírat záznam k úpravě.

  DiskUsage

  Version: 2.0.10
  Časový skript, který pravidelně prochází disk a zjišťuje celkovou velikost všech souborů, které projekt obsahuje. Tyto informace lze zjistit v pravého horním rohu administrace.

  Record Generator

  Version: 2.0.2
  Umožní pro specifikované tabulky vygenerovat nové záznamy dle zadaného počtu s jejich výchozími hodnotami.

  ImportZipFiles

  Version: 2.0.1
  Umožňuje importovat soubory ze ZIP archívu a přiřadit je do určitého pole. Každý soubor bude importován do nově vytvořeného záznamu.

  Custom default value for a field in administration

  Version: 2.0.4
  Usnadňuje zadávání hodnot pro nové záznamy v administraci tím, že lze za pomocí kontextové nabídky u každé komponenty zapamatovat si výchozí hodnotu.

  Import from CSV

  Version: 2.0.7
  Import záznamů ze souboru s možností přiřazení importovaných polí do tabulky databáze
  Pages:  1 2 3 Next Last 
  Page 1 of 3