Jádro staženo/aktualizováno: 12063x | Běží na  484 doménách | 720 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • MobileRedirect

  Version: 2.0.2
  Detekuje mobilní zařízení a přesměruje jej na mobilní verzi stránek
  Required Modules: MobileBrowser

  CSSToInlineStyle

  Version: 2.0.0
  Objekt CSSToInlineStyle umožňuje z předaného CSS upravit HTML kód tak, že vloží CSS přímo do HTML tagů jako inline atribut style.

  ImageAverageBackgroundColor

  Version: 2.0.2
  Rozšiřuje komponentu Image o metody umožňující zjistit průměrnou barvu pozadí za pomocí zjištění barev pixelů na okrajích obrázku. Současně umožňuje získat za pomocí metody procentuální shodu průmě...

  Tar

  Version: 2.0.0
  Objekt, který umí číst a vytvářet archívy ve formátu TAR
  Required Modules: PEAR/Archive_Tar

  PEAR/Archive_Tar

  Version: 1.29.0
  Objekt pro práci s nekomprimovanými archívy TAR
  Required Modules: PEAR

  QRPaymentCode

  Version: 2.0.1
  Objekt, který umí generovat QR platby ve formě obrázku
  Required Modules: QRCode

  QRCode

  Version: 1.1.4.1
  Objekt, který umí generovat QR kódy ve formě obrázku

  CurrencyConversion

  Version: 2.0.4
  Komponenta umožňující pomocí aktuálního kurzu konvertovat částky mezi různými měnami. Zdroje, ze kterých jsou získávána data, je nutno nainstalovat jako samostatné pluginy.

  GoogleCurrencyConversion

  Version: 2.0.0
  Plugin do modulu konverze měn umožňující načítat data z daného zdroje
  Required Modules: CurrencyConversion

  HtmlAreaDragResize

  Version: 2.0.1
  Umožní pomocí tažení mysí v rozích měnit rozměry obrázku přímo v editoru HtmlArea bez nutnosti otevírat dialog vlastností obrázku.

  StatsCommon

  Version: 2.0.1
  Základní třída společná všem modulům statistik

  RLightBoxImageContentEffect

  Version: 1.1.1.0
  Efekt zobrazující obrázky formou LightBox ve vlastním okně nad stránkami s možností přechodu mezi obrázky

  FontZoomButtons

  Version: 2.0.2
  Umožní vložit tlačítka, která umí zvětšovat a změnšovat velikost písma v definovaných elementech

  ChatWidgetLanguageFilter

  Version: 2.0.1
  U multijazyčných stránek zobrazuje prioritně ty operátory chatu, kteří hovoří stejným jazykem, jaká je aktuální jazyková mutace stránek.
  Required Modules: ChatWidgetChatUserLanguages

  ChatUserLanguages

  Version: 2.0.0
  Přidá k uživatelům chatu možnost nastavit jazyky, kterými hovoří
  Required Modules: Chat

  TextImage

  Version: 2.0.3
  Komponenta, která generuje texty za pomocí fontů TTF do transparentního obrázku PNG. Lze ji tak použít tam, kde je potřeba zobrazit speciální nestandardní písma, která nejsou na klientských počítač...
  Required Modules: ImageText

  SVGImage

  Version: 2.0.0
  Komponenta, která umí zobrazovat obrázky ve vektorovém formátu SVG.

  SpellCheck

  Version: 2.0.0
  Objekt, který umí kontrolovat pravopis v případě, že je tato funkce na serveru k dispozici

  SOAP

  Version: 2.0.0
  Objekt zajišťující komunikaci pomocí protokolu SOAP.
  Required Modules: NuSOAP

  SlimBoxImageContentEffect

  Version: 2.5.0.1
  Efekt zobrazující obrázky formou LightBox ve vlastním okně nad stránkami s možností přechodu mezi obrázky
  Pages:  First Prior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next Last 
  Page 7 of 9