Jádro staženo/aktualizováno: 10597x | Běží na  349 doménách | 595 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Market » Components

  Market

 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Browser Logger

  Version: 2.0.47
  Ukládá do logu načítaných URL adres i pohyby, kliknutí, doteky a posouvání obsahu uživatele, který má načtenou stránku
  Required Modules: URLLogSlider

  Rating

  Version: 2.0.9
  Komponenta umožňující hodnocení za pomocí hvězdiček

  InfoIcons

  Version: 2.0.4
  Komponenta umožňující v zobrazit informace za pomocí ikonek

  ChatWidget

  Version: 2.0.24
  Volně umístitelný panel pro komunikaci zákazníků s operátory chatu
  Required Modules: ChatStickPanelRefreshPanel

  Slider

  Version: 2.0.1
  Komponenta umožňující zadat hodnotu za pomocí posuvníku s předem definovaným rozsahem

  Payment

  Version: 2.0.3
  Základní objekt, ze kterého jsou odvozeny všechny objekty starající se o online a offline platby

  EmailBankTransfer

  Version: 2.0.8
  Pravidelně vybírá e-maily ze zadaného POP3 účtu a za pomocí definovaného formátu z něj získá variabilní symbol a částku, kterou následně hledá v platbách a v případě, že nalezne shodu, nastaví plat...
  Required Modules: BankTransferPOP3Timer Scripts

  MPDF

  Version: 7.0.0.9
  Objekt pro tvorbu PDF souborů
  Required Modules: Psr/LogMyriadProFont

  HtmlAreaImportExternResources

  Version: 2.0.4
  Umožní v editoru HtmlArea automaticky najít a stáhnout obrázky a soubory, které jsou nalinkovány z externích webů. Lze dobře využít pro případy převodu stránek z jiných redakčních systémů.

  HTML2PDF

  Version: 4.4.0.2
  Objekt umožňující převést HTML a CSS do PDF souboru s maximálním zachováním formátování

  CNBCurrencyConversion

  Version: 2.0.1
  Plugin do modulu konverze měn umožňující načítat data z daného zdroje
  Required Modules: CurrencyConversion

  FixedSizeCharContent

  Version: 2.0.0
  Umožní omezit obsah znaků uvnitř komponenty na maximální počet znaků s volbou zobrazení přetékajícího obsahu na novém řádku. Vhodné například tam, kde se emuluje historické zobrazení s neproporciál...

  ImageColorize

  Version: 2.0.2
  Umožní obarvit obrázek při práci s komponentou Image

  WSE-PHP

  Version: 2.0.0
  Knihovny pro přidání podpory WS-* k SOAP komunikaci
  Required Modules: XMLSecLibs

  XMLSecLibs

  Version: 2.0.2
  Knihovna pro zabezpečení XML dokumentů

  PEAR

  Version: 1.10.1.1
  Základní balík pro další komponenty z knihovny PEAR

  PEAR/Net_POP3

  Version: 1.3.8.1
  Obsahuje objekt, který umí přistupovat k POP3 serveru. Podporuje všechny POP3 příkazy včetně UIDL seznamu, APOP přihlašování, DIGEST-MD5 a CRAM-MD5 v případě použítí balíku Auth_SASL
  Required Modules: PEAR/Net_SocketPEAR/Auth_SASL

  PEAR/Mail_mimeDecode

  Version: 1.5.5.1
  Objekty pro dekódování MIME zpráv
  Required Modules: PEAR/Mail_Mime

  ImageBlur

  Version: 2.0.3
  Umožní rozostřit obrázek při práci s komponentou Image

  ARES

  Version: 2.0.1
  Napojení na Administrativní registr ekonomických subjektů, umožňující získat a kontrolovat data o ekonomických subjektech v České Republice.
  Required Modules: Business register
  Pages:  1 2 3 4 5 6 7 8 Next Last 
  Page 1 of 8