Jádro staženo/aktualizováno: 15824x | Běží na  1044 doménách | 1010 modulů k dispozici
Download
 • Home
 • Download
 • Hidden
 • Your Modules
 • Common Modules
 • Delivery
 • Accounting
 • Payments
 • Warehouse
 • Catalogue Item Extensions
 • Customer Services
 • Other
 • Multi Currency
 • Search Engines
 • Modules
 • Module Extensions
 • Development
 • Database
 • Graphics
 • Effects
 • Extern libraries
 • Security
 • Text
 • Date and time
 • Social Networking
 • Geografie
 • Komunikace
 • Rozšíření komponent
 • Ostatní
 • Files
 • Administration
 • Authorization
 • Development Tools
 • Languages
 • Zabezpečení
 • Vzhled
 • Other
 • System
 • Docs
 • News
 • Home » Download

  Stažení instalačního souboru

  Visual PHP™ je serverová aplikace a je nutné ji nainstalovat na server. K tomu Vám pomůže instalátor, která Vás sám provede krok za krokem a za pomocí základních informací si sám stáhne potřebné aktuální moduly a nainstaluje základ systému Visual PHP™ na Váš server nebo pronajatý webhosting. Stáhněte si instalátor install.php, nahrejte jej pomocí FTP na server do hlavní složky webu a spusťte instalátor za pomocí URL http://www.vasedomena.com/install.php


  Download

  Version:
  Date:

  Nahrátí instalačního souboru na server

  K nahrátí souboru install.php můžete použít libovolný program, který se umí napojit na server za pomocí protokolu FTP a do kterého zadáte přístupové údaje k FTP. Soubor install.php je nutné nahrát do kořenové složky webu v binárním módu. Většina FTP klientů má binární mód zapnutý jako výchozí.

  Spuštění instalace

  Instalační program spustíte zadáním URL http://www.vasedomena.cz/install.php do Vašeho prohlížeče. Za www.vasedomena.cz samořejmě doplňte tu doménu, pro kterou máte FTP účet, pomocí kterého jste nahráli instalační soubor. Po otevření URL adresy se zobrazí instalace produktu Visual PHP™. Pokud ne, pak nebyl soubor install.php nahrán do správného umístění. Pokud se Vám instalační soubor spustil, vyberte z rozbalovací nabídky jazyk, ve kterém chcete instalaci provádět. Tentýž jazyk bude stažen a použit pro prostředí systému Visual PHP™. Následně odsouhlaste licenční podmínky produktu. 


  Volba typu instalace

  K dispozici jsou volby nainstalovat nový prázdný projekt, který nainstaluje základní moduly pro tvorbu nového webu a volba přesunout projekt na tento server, která slouží pro případy, kdy tvoříte projekty například na svém serveru a následně je pak chcete přesunout na jiný server. Pro novou čistou instalaci zvolte možnost nainstalovat nový prázdný projekt.

  Výběr typu serveru

  Jazyk PHP bývá nainstalován většinou na serverech běžících pod operačním systémem Linux. Někdy je však potřeba instalovat i na server s Windows, na kterém je nainstalován interpret PHP. K dispozici jsou také v seznamu přímo poskytovatelé webhostingu, pro které jsou předdefinované některá jejich specifika v nastavení systému pro zaručení kompatibility. Vyberte typ serveru, na který budete systém instalovat.

  Výběr metody způsobu instalace souborů

  U serverů s operačním systémem Linux je většinou nutné instalovat za pomocí metody FTP a to především z důvodu zachování stejného vlastníka a práv k instalovaným souborům. Pro jiné operační systém Windows stačí metoda přímé kopírování. Zvolte metodu FTP a doplňte přihlašovací údaje a cestu k souboru install.php. Cestu k tomuto souboru lze zjistit i automaticky kliknutím na tlačítko vedle textového pole.

  Výběr typu databáze

  Vyberte, jakou databázi budete chtít použít a zadejte přihlašovací údaje. Tyto údaje, podobně jako FTP přístupy, získáte od svého poskytovatele webhostingu. 

  Stažení instalačních souborů a instalace

  Instalátor si sám stáhne nejnovější moduly pro jádro, administraci, web a jazykový balíček. Následně provede instalaci souborů a databáze na server. O průběhu stažení a instalace jste informováni pomocí ukazatele průběhu.

   

  Založení účtu vývojáře

  V dalším kroku si zvolte přihlašovací jméno a heslo, pod kterým se budete do projektu přihlašovat. Jde o účet vývojáře, který má plný přístup do systému s možností vytvářet webové stránky. Přistupy pro další běžné administrátory lze nastavit později v samotném projektu.

  Dokončení instalace

  V posledním kromu máte možnost zobrazit si prázdný projekt, přejít do administrace projektu nebo rovnou přejít do Obchodu a začít instalovat další moduly.